PAGOMA in EnglishPAGOMA NederlandsPAGOMA en Castellano

VERTALING

Wij verzorgen uw vertaalopdrachten snel, discreet en altijd op basis van een schriftelijke afspraak en offerte, zodat u vooraf weet waar u aan toe bent.

Wij voeren vertaalopdrachten uit in de volgende vakgebieden: 

  • Website-teksten en software
  • Technische teksten
  • Officiële documenten zoals aktes, diploma's, etc. (beëdigd)
  • Producthandleidingen
  • Marketingteksten
  • Medische teksten
  • Financiële teksten
  • Literaire teksten
  • Ondertitelen & vertalen ondertiteling

LOCALISATIE

Localisatie is het vertalen van een produkt in verschillende talen voor een specifiek land of regio. Denk hierbij aan de vertaling van software in computers en mobiele telefoons, of van gebruikershandleidingen. 

Afhankelijk van de specificaties van uw opdracht maken wij een passende offerte.


Als standaard voor vertalingen hanteren wij een minimum tarief van € 0,14 per woord, exclusief 21% BTW. Bij grote opdrachten kan een korting worden overeengekomen. Als minimum voor een vertaling geldt een tarief van € 35,00 exclusief BTW. Eventuele kosten van aangetekende verzending en apostilles worden doorberekend. 

U kunt uw documenten per (aangetekende) post of per e-mail sturen ofwel persoonlijk aanleveren. Vertalingen van kleine documenten (geboorteakten, ongehuwd-verklaringen en dergelijke) worden normaal gesproken binnen 24 uur afgeleverd, grotere opdrachten in overleg. 

Wij hanteren de Algemene Voorwaarden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 40516076.

Kijk hier voor onze vertaaltarieven
UA-39827262-1