PAGOMA in EnglishPAGOMA NederlandsPAGOMA en Castellano

Werkwijze

In het eerste contact met de klant, telefonisch of per e-mail, bespreek ik de wensen en verwachtingen van de te leveren vertaling, de tolkopdracht of de taalcursus.

U ontvangt een offerte en indien u akkoord gaat stuur ik u een bevestiging van de opdracht, inclusief een toepasselijkverklaring van de algemene voorwaarden van het NGTV. Deze algemene voorwaarden bevatten een beperking van de aansprakelijkheid tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. btw van desbetreffende opdracht.

De vertaling cq de opzet van de taalcursus en eventuele opmerkingen worden vervolgens naar de opdrachtgever gestuurd voor feedback dan wel goedkeuring.

Als de opdrachtgever opmerkingen heeft, wordt de vertaling cq de inhoude van de cursus indien nodig aangepast. De definitieve versie wordt daarna aan de klant gestuurd.


Vertrouwelijke omgang met uw informatie

Ik garandeer vertrouwelijke omgang met al uw gegevens, bronnen en alle bijkomende informatie die ik ontvang. Indien nodig kan er een geheimhoudingsverklaring overeengekomen worden. Vertrouwelijkheid is erg belangrijk voor mij. Ik gebruik beveiligde internetverbindingen voor belangrijke documenten en versnipper alle papieren documenten.

UA-39827262-1